DOUBLE BLOCK & BLEED (DBB) – DOUBLE ISOLATION & BLEED (DIB)

API 6D tanımına göre, ‘iki yatak yüzeyine sahip tek bir vananın, kapalı pozisyonda, her iki yönden gelen basınca karşı sızdırmazlık sağladığı, gövde boşluğuna açılan bir delik ve buna bağlı bir tahliye vanası vasıtasyıla yatak yüzeyleri arasında bulunan gövde boşluğundaki akışın tahliye edildiği’ vanalar Double Block & Bleed vanalardır.
Özellikle boru hatlarında bakım yapılması gerektiğinde, hattın ya da tesisin tamamen durdurulmasına gereksinim kalmadan bakım yapılmasına olanak sağlar.
Burada dikkat edilmesi gereken husus Double Block & Bleed vanalar, Double Isolation & Bleed vanaların eşleniği değildir. API 6D Double Isolation & Bleed tanımı; ‘iki yatak yüzeyine sahip tek bir vananın, kapalı pozisyonda, tek bir yönden gelen basınca karşı sızdırmazlık sağladığı, gövde boşluğuna açılan bir delik ve buna bağlı bir tahliye anası aracılığıyla yatak yüzeyleri arasında bulunan gövde boşluğundaki akışın tahliye edildiği vanalardır’.
İsimden de anlaşılabileceği gibi DBB vanalar ‘Blok’ özelliği sağlarken, DIB gibi izolasyon sağlamaz. Örneğin bir hatta bakım yapılması gerekti ve DBB vanamız kapatıldı. Tek yönden basınç geldiğini farz edelim. Vanaların belirli bir operasyon sonrasında sızdırmazlık sorunu yaşatması anormal değildir. Yatak yüzeylerinin birisi basınç altında iken diğeri ise ATM basıncı etkisindedir. Normalde vana sızdırsa dahi tahliye vanası aracılığıyla akış sürekli dışarı atılacağı için yine sorun olmayabilir. Ancak tahliye vanasının herhangi bir arıza sebebiyle çalışmadığını akışı tahliye edemediğini düşünelim. Bu durumda gövde 13-14 bar seviyelerine kadar basınca maruz kalabilir. Bu da Atmosfere açık yatak yüzeyinin ters yönlü bir akışa maruz kalması anlamına gelmektedir. Basıncın yatağı yerinden çıkarması halinde, o sırada hatta çalışan insanlar olursa ciddi bir güvenlik tehlikesi ortaya çıkabilir.
Bu sebeplerden dolayı hattın gereksinimi iyi analiz edilmedli DIB gereken yerde DBB kullanılarak operasyon ve personel tehlikeye atılmamalıdır!